Begraafplaats Vredehof

In 2018 is gestart met de uitbreiding van Begraafplaats Vredehof te Bodegraven. Begin 2019 was de paden- en gravenstructuur gereed. In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Multi-Tuin en Landschap (MTL) de verdere aanleg van de natuur-urnentuin, het kinderhofje, het columbarium en overige groenvoorzieningen uitgevoerd. Tegelijkertijd is de bestaande begraafplaats vergroend.

In samenwerking met de gemeenteadviseur, beheerders en landschapsarchitect Ada Wille, heeft MTL verschillende onderdelen van de uitbreiding van de groenvoorzieningen gerealiseerd. Zo zijn er trappen gebouwd, verhoogde plantenbakken en een verstrooiput gemetseld, servicepunten met water en stroom aangelegd en sierstraatwerk aangebracht. Ook zijn er bomen, heesters, hagen, vaste planten, sedummatten en gazon aangebracht.

Naast uitbreiding en vergroening van de begraafplaats was ook versterking van de biodiversiteit een speerpunt. De buxushagen op Vredehof, bijna 2 kilometer lang in totaliteit, waren aangetast door de buxusmot. Handhaven was geen optie. Deze zijn vervangen door lavendelhagen. Daarnaast zijn met sierheesters, die nectar en stuifmeel leveren voor (wilde) bijen en vlinders, de kale plekken tussen en achter de grafrijen ingevuld. Met snoeiafval zijn takkenrillen gemaakt, dit drukt de afvoerkosten en geeft nestgelegenheid voor bijvoorbeeld muizen en salamanders. Met op de locatie vrijgekomen materialen zijn bijenhotels gebouwd.

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Landschapsarchitect: Ada Wille