Heemtuin Zeerust

Bloemenmengsels Heemtuin Zeerust zijn een groot succes voor biodiversiteit!

Multi-Tuin en Landschap (MTL) heeft in opdracht van de Combinatie Rotterdamsebaan, Heemtuin Zeerust aangelegd. Naast grondwerk, verhardingen, houtwerk, speelaanleidingen en grondverbetering zijn ook gazon- en bloemenmengsels ingezaaid.

De zaadmengsels zijn goed aangeslagen, mede door de aandacht voor de bodemverbetering. De bloemenmengsels dragen bij aan een hogere mate van biodiversiteit. Nu, ruim een half jaar na de start van de aanleg, is het een groene weelde in de heemtuin.

Over het grootste gedeelte van het terrein is bloemenmengsel G2 voor voedselrijke- en kleigronden ingezaaid. Langs de oevers van de gegraven waterpartij is bloemenmengsel G3 voor vochtige gronden ingezaaid. De mengsels zijn inheems en ze zijn aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

In het najaar van 2020 zijn bomen en beplanting geplant. De komende seizoenen onderhoud MTL gazons, bloemrijk gras en beplanting. Het onderhoud is een mooie aanvulling op het werk dat reeds gedaan is aan de terreininrichting.

Opdrachtgever: Combinatie Rotterdamsebaan

Landschapsarchitect: Bosch Slabbers Landschapsarchitecten