Middenlijn Den Haag

In opdracht van Gemeente Den Haag – Stadsdeel Leidschenveen heeft Multi-Tuin en Landschap (MTL) de Middenlijn gerenoveerd. In de bestaande situatie was hier een wandelpad met gazon en Italiaanse populieren. De nieuwe situatie heeft een breder pad. Langs het pad zijn bloemrijk gras, bloemrijke beplanting en diverse bomen gerealiseerd. Op het pad zijn reeds aanwezige zwerfkeien opnieuw gebruikt. Op de gazons zijn speelaanleidingen aangebracht.

De Middenlijn is een langgerekte groene ader door Leidschenveen van 250 meter lang en 15 meter breed. Voorheen lag er een wandelpad met gazon en Italiaanse populieren. De Italiaanse populieren van 15 jaar oud veroorzaakten veel overlast door hun hoogte en wortelopdruk. Verder was er regelmatig wateroverlast door de ligging van het pad.

Gemeente Den Haag heeft met inspraak van de bewoners een vernieuwde Middenlijn ontworpen.
De Italiaanse populieren zijn verwijderd en de gehele strook is gerenoveerd.
Beperkingen bij de uitvoering waren de nihil opslagcapaciteit en het voor machines moeilijk bereikbare werkgebied.
De werkzaamheden aan de terreininrichting zijn in drie fases van elk drie weken uitgevoerd. Er is gewerkt aan de hemelwaterafvoer, straatwerk, grondbewerking en grondverbetering. Aansluitend zijn bollen, heesters en bomen aangebracht. Het komende seizoen onderhoudt MTL gazons, bloemrijke gras en beplanting.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag – Stadsdeel Leidschenveen