Schoolpleinen2024-03-06T15:09:44+00:00

Aanleggen en inrichten van Groene

Schoolpleinen

Een groen schoolplein inrichten is een complexe onderneming. Er komt veel meer bij kijken dan simpelweg een paar speeltoestellen op een pleintje plaatsen. Met de aanleg van een groen schoolplein moet rekening gehouden worden met de beplanting en hemelwaterafvoer terwijl de speeltoestellen voldoende uitdaging moeten bieden voor kinderen en tevens voldoen aan de vigerende normen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Dankzij ons multidisciplinaire vakmanschap is Multi-Tuin en Landschap de ideale partner bij de inrichting van een nieuw, groen schoolplein. Iedere stap van de aanleg en inrichting kunnen wij in eigen beheer uitvoeren. Voor de aanleg en inrichting van groene schoolpleinen hebben wij alle kennis en middelen in huis om dit proces goed te laten verlopen. Onze hoveniers zijn breed geschoold, waardoor wij ieder detail zelf uit kunnen voeren.

De voordelen van

Groenblauwe schoolpleinen

Groene schoolpleinen verschijnen op steeds meer plekken in Nederland. Een groen schoolplein biedt namelijk meerdere voordelen voor zowel de kinderen als het milieu. Een groen schoolplein stimuleert veel meer de nieuwsgierigheid en het speelplezier bij kinderen, doordat er veelal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke speeltoestellen.

Bij Multi-Tuin en Landschap kijken we verder dan alleen groen. We zijn in staat om uw schoolplein niet alleen educatief en biodivers te maken, maar ook klimaatbestendig – dat noemen we groenblauw. Een groenblauw schoolplein stimuleert de ontwikkeling van kinderen en is tegelijkertijd beter bestand tegen weersomstandigheden. Door de verbeterde waterafvoer en het gebruik van natuurlijke materialen is een groenblauw schoolplein zowel bestand tegen extreme neerslag als extreme warmte. In het najaar en en in de winter staat het schoolplein daardoor niet blauw van het water en in de zomer is er voldoende verkoeling te vinden onder de schaduw van de bomen. Het gebruik van natuurlijke, in plaats van kunstmatig gefabriceerde, speeltoestellen zorgt er bovendien voor dat een groenblauw schoolplein beter is voor het milieu.

Groenblauw schoolpleinen

Met natuurlijke speeltoestellen

Op groenblauwe schoolpleinen wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van natuurlijke speeltoestellen. Natuurlijke speeltoestellen stimuleren de creativiteit in het speelgedrag van kinderen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. De creativiteit van het spelen met natuurlijke speeltoestellen vertaalt zich ook door naar de klas en stimuleert daardoor ook de cognitieve ontwikkeling. Natuurlijke speeltoestellen maken kinderen tevens meer vertrouwd met de natuur en duurzaamheid.

Dankzij ons specialisme in natuurlijk spelen zijn wij de ideale partner voor de realisatie van een groenblauw schoolplein met natuurlijke speeltoestellen.

Financiering voor

Groenblauwe schoolpleinen

Om de aanleg van groenblauwe schoolpleinen verder te ondersteunen worden door veel gemeenten en fondsen subsidies aangeboden. Geld hoeft daarom geen obstakel meer te zijn om het oude, gedateerde schoolplein om te toveren tot een modern groenblauw schoolplein. Bij de lokale gemeente aankloppen en navraag doen naar de mogelijkheden is daarom een goed startpunt voor de vernieuwing van het schoolplein. Ook de stichting waar de school onder valt kan ruimte bieden om de financiën voor een nieuw schoolplein sluitend te maken.

Download onze Brochure

Of stel een vraag!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Groen schoolplein aanleggen

Wat is een groen schoolplein?2024-02-20T13:03:27+00:00

Een groen schoolplein is een schoolplein dat op een bewuste en duurzame manier is ingericht met veel natuurlijke speeltoestellen en elementen, zoals bomen, struiken, bloemen, gras, en soms zelfs kleine moestuinen of insectenhotels. Het doel van een groen schoolplein is om een natuurlijke en uitdagende speelomgeving te creëren voor kinderen, waar ze kunnen ontdekken, spelen en leren in contact met de natuur. Groene schoolpleinen dragen bij aan de biodiversiteit, het welzijn van kinderen, en kunnen ook dienen als educatieve ruimte voor lessen over natuur en milieu. Ze zijn vaak ontworpen met de betrokkenheid van leerlingen, ouders en lokale gemeenschappen.

Waar moet een groen schoolplein aan voldoen?2024-02-20T13:57:00+00:00

Een groen schoolplein combineert groene en blauwe elementen, zoals natuurlijke vegetatie en waterdoorlatende bestrating, om biodiversiteit te bevorderen en watermanagement te verbeteren. Het plein biedt educatieve mogelijkheden met informatieborden en lessen over lokale flora, fauna en waterbeheer. Daarnaast voorziet het in speelmogelijkheden met natuurlijke speeltoestellen en open ruimtes voor vrij spel. Toegankelijkheid en veiligheid zijn essentieel, waardoor het plein voor alle gebruikers geschikt is. Op deze manier wordt het groen schoolplein een waardevolle, duurzame en aantrekkelijke toevoeging aan de schoolomgeving.

Wat kost een groen schoolplein?2024-02-20T15:57:19+00:00

Het is mogelijk om met een budget van €100 euro per m2 een groen schoolplein te realiseren, maar het is belangrijk op te merken dat de kosten kunnen variëren. Dit hangt af van verschillende factoren zoals omvang, locatie en materiaalkeuze. Voor meer uitgebreide en complexe ontwerpen met extra functies zoals watermanagementvoorzieningen, educatieve elementen en speciale speeltoestellen, kunnen de kosten oplopen tot wel €200 euro per m2, of meer. Het uiteindelijke kostenplaatje hangt dus sterk af van de specifieke wensen en eisen van de school. Een gedetailleerde analyse van het project is nodig om een realistische schatting te maken.

Wat is een grijs schoolplein?2024-02-20T15:19:26+00:00

Een grijs schoolplein is een traditionele benadering van schoolbuitenruimtes, bestaande uit voornamelijk verharde oppervlakken zoals beton en tegels, met weinig tot geen natuurlijk groen. Deze grijze oase rondom de school resulteert vaak in een bron van hitte. Bovendien is het ontwerp vaak gestandaardiseerd voor specifieke activiteiten zoals sportvelden en conventionele speeltoestellen. Deze pleinen hebben doorgaans weinig ecologische waarde en bieden beperkte speelopties, wat de creativiteit en exploratie van leerlingen kan beperken in vergelijking met groene schoolpleinen.

Wat is een groenblauw schoolplein?2024-02-20T15:14:08+00:00

Bij een groenblauw schoolplein ligt de focus niet alleen op educatie en biodiversiteit maar ook op klimaatadaptatie. Een groenblauw schoolplein is ontworpen om regenwater op een duurzame manier te beheren door systemen zoals waterdoorlatende bestrating, regenwateropvang via beplanting of infiltratiegebieden, regenzuiveringssystemen en zelfs regenwaterberging in vijvers of wadi’s (natuurlijke waterafvoerkanalen). Het biedt speel- en leerervaringen en draagt bij aan het verminderen van overstromingsrisico’s en het verbeteren van de milieukwaliteit.

Waarom is een groen schoolplein belangrijk?2024-02-20T15:27:22+00:00

Een groen schoolplein heeft positieve effecten op het welzijn van leerlingen. Uit onderzoek blijkt een toename in schoolplezier, vriendschappen en een afname in pestgedrag. Het contact met de natuur stimuleert namelijk respect en zorgzaamheid. Ook bevordert het gebruik voor educatieve activiteiten de betrokkenheid van leerkrachten en de concentratie van leerlingen. Bovendien vormen groene schoolpleinen een oplossing voor bewegingsgebrek en concentratieproblemen, wat ouders ertoe brengt vaker te kiezen voor scholen met dergelijke pleinen. En dat terwijl de buurt minder overlast ervaart.

Hoe werkt de subsidieregeling?2024-02-20T15:39:26+00:00

De subsidieregeling voor groene schoolpleinen is bedoeld voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen, op voorwaarde dat deze pleinen buiten schooltijd openbaar toegankelijk zijn. De hoogte van de subsidie mag niet hoger zijn dan de kosten voor het ontwerp en de realisatie van het groene schoolplein, zonder een specifiek maximumbedrag. Er is geen uiterste aanvraagdatum voor de subsidieaanvraag; echter, het proces kan enkele weken tot maanden duren tussen aanvraag en toezegging.

Ga naar de bovenkant