Aanleggers van de leefomgeving

Groenvoorzieningen

MULTI-TUIN en LANDSCHAP is gespecialiseerd in de aanleg en renovatie van groenvoorzieningen. MTL realiseert het aanplanten van één boom tot meerjarige projecten waar duizenden bomen en bosplantsoen worden aangeplant.

In de sector groenvoorziening zijn twee deelsectoren te onderscheiden, namelijk aanleg en onderhoud. MTL richt zich met name op de aanleg van groenvoorziening. Bij grotere projecten is er vaak een onderhoudstermijn vastgesteld. MTL voert het benodigde groenonderhoud dan in eigen beheer uit en beschikt over de kennis en middelen.

Groenvoorzieningen

Hoge kwaliteit door totaalconcept

MTL is deskundig en beschikt over de middelen om groenvoorzieningen op een kwalitatief hoogwaardige wijze aan te leggen. Om groenvoorziening op te leveren met hoge kwaliteit is een gezonde bodem van belang. Grondonderzoek, advisering, grondverbetering en groeiplaatsverbetering behoren tot de mogelijkheden. MTL heeft deskundige werkvoorbereiders in dienst, die een opgesteld ontwerp, met kritische blik, met de praktijk vergelijken. Zo kunnen we vooraf eventuele fouten of afwijkingen signaleren. Hiermee kunnen we een hoge kwaliteitsnorm waarborgen.

In de projecten die MTL realiseert komen allerhande soorten groenvoorziening voor; onder andere bomen, bosplantsoen, heesters, hagen, vaste planten, éénjarigen, bol- en knolgewassen, klimplanten, graszoden, gras- en kruidenmengsels en water- en oeverplanten.

Bij de aanleg van groenvoorzieningen biedt MTL, door haar brede oriëntatie, het totaalconcept. Zo komt het regelmatig voor dat wij bestaande verhardingen omvormen tot een plantvak. Het bijkomende grondwerk, bestratingswerk, groeiplaatsverbetering, aanplant en eventueel onderhoud worden met eigen middelen uitgevoerd.

Contact opnemen

Groenvoorzieningen

Slagvaardig in renovatie van groenvoorzieningen

Naast het aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen heeft MTL ook ruime ervaring in het renoveren van bestaande groenvoorzieningen. Zo kan MTL voorzien in het rooien/bosklepelen van bestaande heesters/bosplantsoen, doorfrezen van het wortelpakket met lelyfrees, vervangen van grond die bijvoorbeeld is vervuild met wortelonkruiden, en vervolgens de aanplant en herinrichting van het plantvak.

Hoewel MTL zich met name richt op de aanleg van groenvoorzieningen kunnen we ook het onderhoud aanbieden, zoals watergeven en snoei- en kapwerkzaamheden.

MTL beschikt over een uitgebreid machinepark voor de inzet in groenvoorzieningen. We beschikken onder andere over graafmachines, smalspoortractors met bosklepel, lelyfrees, wortelfrees, stobbefrees, klepelmaaier en rotorkopeg/zaaimachine. In eigen beheer zijn enkele unieke machines ontwikkeld, zoals onder andere een hydraulisch plantenboor voor minigravers. Deze hydraulische plantenboor kan tegelijkertijd drie plantgaten, in driehoekverband boren. De plantafstand is instelbaar van 50-500 cm. Met behulp van deze machine kunnen wij op efficiënte wijze, grote hoeveelheden aanplanten.

MTL kan ook voorzien in het opstellen van ontwerpen voor groenvoorzieningen of het maken van beplantingsplannen.