Aanleggers van de leefomgeving

Groenvoorzieningen

Multi-Tuin en Landschap is gespecialiseerd in de aanleg en renovatie van groenvoorzieningen. Wij realiseren het aanplanten van één boom tot meerjarige projecten waar duizenden bomen en bosplantsoenen worden aangeplant. Door de belangrijke rol die bomen spelen bij het opslaan van CO2, het vasthouden van water en het afkoelen van stedelijk gebied is er ook steeds meer aandacht voor het belang van groenvoorzieningen.

Binnen de sector groenvoorziening zijn twee deelsectoren te onderscheiden: aanleg en onderhoud. Wij richten ons met name op de aanleg van groenvoorzieningen. Bij grotere projecten wordt vaak een onderhoudstermijn termijn afgesproken, waarvan we het benodigde groenonderhoud uitvoeren in eigen beheer.

Groenvoorzieningen

Aanleg van groenvoorzieningen

Voor de aanleg van groenvoorzieningen ondersteunen wij u van A tot Z. Indien gewenst kunnen wij namelijk naast de aanleg ook het ontwerp voor de groenvoorzieningen realiseren. Naast het ontwerpen voeren wij grondonderzoek en waar nodig grondverbetering uit, voordat wij aan de slag gaan met de aanleg van de groenvoorzieningen. Ook het beoordelen van reeds opgestelde ontwerpen nemen wij mee in de werkvoorbereiding. Zo kunnen we vooraf eventuele fouten of afwijkingen signaleren.  Dankzij het totaalconcept zijn wij in staat de kwalitatief hoogwaardige groenvoorzieningen te realiseren.

Bij de aanleg van groenvoorzieningen komt het regelmatig voor dat wij bestaande verhardingen omvormen tot een plantvak. Het bijkomende grondwerk, bestratingswerk, groeiplaatsverbetering, aanplant en eventueel onderhoud worden met eigen middelen uitgevoerd. We beschikken namelijk over een uitgebreid machinepark om groenvoorzieningen te kunnen aanleggen en bijkomende werkzaamheden te verrichten zoals grondwerk en het aanpassen van bestrating.

Groenvoorzieningen

Renovatie van bestaande groenvoorzieningen

Naast het aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen hebben wij ook ruime ervaring in het renoveren van bestaande groenvoorzieningen. Ook voor het renoveren van groenvoorzieningen bieden wij het totaalpakket. Alle werkzaamheden die komen kijken bij de renovatie kunnen wij in eigen beheer uitvoeren. We kappen bomen, frezen stobben, verwijderen bosplantsoen, frezen wortelpakketten door. Waar nodig graven we cunetten uit voor het aanbrengen van nieuwe grond. Zodra de plantvakken geschikt gemaakt zijn, verzorgen we de aanplant van de nieuwe planten in de plantvakken. Na de renovatie van de groenvoorziening voeren wij ook indien gewenst het onderhoud uit in eigen beheer.

Groenvoorzieningen

Onderhoud van groenvoorzieningen

Bij groenvoorzieningen komt ook een stuk onderhoud kijken. Om te zorgen dat het aangelegde groen ook echt groen blijft zijn wij ook in staat om het onderhoud aan de aangelegde voorzieningen uit te voeren. Bij het onderhoud doen wij onder andere water geven, onkruidbestrijding en snoei- en kapwerkzaamheden.

Hoewel wij ons voornamelijk richten op de aanleg en renovatie van groenvoorzieningen, kunnen wij ook het onderhoud in eigen beheer uitvoeren. Bij grotere projecten spreken wij vaak vooraf een onderhoudstermijn af. Ook voor kleinere projecten is het mogelijk om vooraf afspraken te maken over het uit te voeren onderhoud.