CO2 Reductie

MULTI-TUIN en LANDSCHAP streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten te vermijden op onze werklocaties, op kantoor en van onze transportbewegingen.

CO2 Reductie

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De CO2-Prestatieladder is eigendom van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Bij de CO2-prestatieladder gaat het met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Om deze reden hebben wij de volgende documenten, opgesteld voor onze organisatie, op onze website gepubliceerd: