Aanleg Stormpad Breeveen

Op 18 juni 2021 werd Leersum getroffen door een storm met valwind. Grote delen van het bos Breeveen werden omver geblazen. Al snel werden bepaalde plekken opgeknapt en werden paden weer geopend. Een deel van het beschadigde bos werd door beheerder Utrechts Landschap met rust gelaten, met name vanwege de kansen voor natuur. In het voorjaar van 2023 heeft Multi-Tuin en Landschap in het bos Breeveen het Stormpad aangelegd in opdracht van Utrechts Landschap.

Schade na storm

Voor de storm was er door het bosperceel een wandelpad van ca. 600 m1. Een groot deel van dit pad is onbegaanbaar geworden vanwege het stormhout. Er is een vlonderpad van 110 m1 aangelegd om de route weer te kunnen openen. De vlonder ligt op twee niveaus boven het maaiveld (120 en 250 cm boven het maaiveld). De niveaus zijn onderling verbonden met trappartijen. Halverwege het vlonderpad is een uitkijkpunt gerealiseerd op een natuurlijke verhoging in het terrein.

Handwerk en accugereedschap

Uniek aan dit project is, dat de aanleg geheel zonder inzet van graafmachines en shovels uitgevoerd moest worden. Daarnaast is er uitsluitend gewerkt met accugereedschap. Het stormhout mocht niet verplaatst worden en de bestaande situatie moest gehandhaafd blijven. Het vlonderpad van robinia- en eikenhout slingert tussen de resterende bomen door en gaat over het omgewaaide stormhout. Wij zijn trots op de resultaten van dit unieke en uitdagende project!

Naast de aanleg van de vlonder zijn er nog diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de rest van het oorspronkelijke wandelpad. Het nieuwe vlonderpad geeft de recreant een unieke blik op het herstellend vermogen van de natuur en de nieuwe kansen in de huidige situatie.

Bekijk hier een rondleiding met de boswachter van het Utrechts Landschap

Meer informatie over terreininrichting

Direct contact opnemen