Herstel halfverhanding in recreatiegebied Lansingerland

Herstel halfverharding recreatiegebieden

In de recreatiegebieden Bleiswijkse Fles en Bleiswijkse Zoom in gemeente Lansingerland zijn nagenoeg alle halfverharde paden hersteld. In totaal omvat de opdracht het herstel van ca. 20 kilometer paden met een gemiddelde breedte van 150 cm. Vanwege de beperkte breedte is het werk aan de terreininrichting uitgevoerd met smalle/midi machines. In totaal is ca. 4000 ton betongranulaat 0/16 verwerkt. Om de paden te herstellen zijn de volgende stappen uitgevoerd:

  • verwijderen van overgroeiend gras en onkruid;
  • losmaken van de toplaag van bestaande verharding;
  • overlagen met nieuw betonpuin;
  • verdichten van de overlaging;
  • afwerken van bermen.

Daarnaast zijn er diverse bijkomende werkzaamheden uitgevoerd zoals o.a. de aanleg van nieuwe paden en het graven van wadi’s. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.

Opdrachtgever: Recreatieschap Rottemeren