Uitbreiding Vaarnetwerk Rotte Fase 2

In januari 2023 heeft Multi-Tuin en Landschap (MTL) diverse voorzieningen aangelegd om Vaarnetwerk de Rotte uit te breiden. De uitbreiding maakt deel uit van het project ‘Vaarroute Rotte – Hollandsche IJssel aantrekkelijker!’. De opdrachtgever is Recreatieschap Rottemeren. In 2017 heeft MTL de aanleg van Vaarnetwerk de Rotte verzorgd.

Aanleg van aanlegsteigers

Het vaarnetwerk is uitgebreid met negen kanosteigers en twee grote aanlegsteigers. De kanosteigers zijn bedoeld als in- en uitstapplaatsen voor kanoërs en suppers op plaatsen waar korte looproutes verschillende watergangen verbinden. De twee aanlegsteigers hebben ieder een lengte van 24 m en bieden daarmee ruimte aan meerdere vaartuigen. De aanlegsteigers bevinden zich in gemeente Zevenhuizen naast de Hennipgaarde en nabij de verbinding met de Eendragtspolder.

Vanaf de Rotte kan men via de sluis bij Zevenhuizer Verlaat naar de Hennipsloot. De Hennipsloot komt uit in de Ringvaart, die door Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel loopt. Daarna vaart men via de ‘Snelle Sluis’ de Hollandsche IJssel op. Naast dit deelproject worden nog diverse verbeteringen doorgevoerd aan de waterwerken.

Meer informatie over waterwerken

Direct contact opnemen