Vervangen oevers Kromme Rijn

In opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft Multi-Tuin en Landschap (MTL) 830 m1 damwand vervangen. Na aanbrengen van de damwand is de oever geprofileerd en zijn er betonnen blokkenmatten aangebracht. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van het omliggende terrein. De grootste uitdagingen in dit project waren het werken met een verlaagd, maar fluctuerend waterpeil en de zeer wisselende weersomstandigheden. Ondanks de regen, vorst en sneeuw heeft het project niet stil gelegen en zijn alle waterwerken ruim binnen de tijd naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden