Kunststof beschoeiing in gemeente Gorinchem

In opdracht van Gemeente Gorinchem is 2000 m1 duurzame kunststof beschoeiing van HIP Groen geplaatst. Een kunststof beschoeiing van HIP Groen is een duurzaam alternatief voor beschoeiingen van tropisch hardhout. De technische levensduur van de beschoeiing van HIP Groen is tenminste 50 jaar, ongeveer tweemaal zolang als de levensduur van tropisch hardhout. Ongeveer de helft van de totaal geplaatste lengte is gerealiseerd met machines vanaf het water in combinatie met onze werkpontons. De aanleg van deze waterwerken is een mooi voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen Multituin en HIP Groen