Natuurvriendelijke oever in Polder Lange Weide

In opdracht van de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke Projecten en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden legt Multi-Tuin en Landschap natuurvriendelijke oevers aan, langs de achterwetering in polder Lange Weide te Driebruggen.

Doordat de wind meestal haaks op de watergang staat, is één zijde van de achterwetering flink afgekalfd. Om dit een halt toe te roepen wordt er onderwaterbeschoeiing geplaatst.
Aan de oeverzijde worden nieuwe oever- en waterplanten uitgezet, zodat de oevers nog beter beschermd worden. Daarnaast wordt hierdoor de biodiversiteit gestimuleerd. Elke 40 meter is er een opening in de beschoeiing gerealiseerd, die fungeert als vispassage.

Met deze waterwerken kunnen de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke Projecten en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden weer jaren vooruit met hun waterwerken.

Opdrachtgevers: Stichting Rijn & Gouwe Wiericke Projecten;

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.