Renovatie aan speeltuin Kamperfoelielaan Gouda

In opdracht van Gemeente Gouda is de speeltuin aan de Kamperfoelielaan gerenoveerd. Na het indienen van de offerte heeft MTL de uitvoeringstekening getekend. De speeltuin is opgehoogd en geprofileerd en er is een wadi met drainagesysteem aangelegd. Beide speelvelden zijn voorzien van nieuwe fundatie met nieuw kunstgras of nieuwe GrasTech-matten. Bestaande toestellen zijn herplaatst. Vervolgens is het terrein ingezaaid en zijn wadibeplanting en bosplantsoen aangeplant.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda