Aanleg Natuurspeelplaats in Boskoop

Natuurspeelplaats als onderdeel van De Tuinen van Boskoop

In opdracht van Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop heeft Multi-Tuin en Landschap (MTL) een bestaand eiland ingericht als natuurspeelplaats. De aanleg van speelvoorzieningen is onderdeel van een groter project: ‘De Tuinen van Boskoop’. In dit project worden voormalig boomkwekerij- en sierteeltpercelen getransformeerd tot toeristische trekpleister om het cultuurhistorische landschap beleefbaar te maken. Het transitiegebied zal o.a. worden gebruikt door Stichting Sortimentstuin, het Boomkwekerijmuseum, Stichting Rondvaarten en Promotie Boskoop, VVV Boskoop, en Imkersvereniging Groene Hart.

Avontuurlijk spelen in Boskoop

Om het eiland bereikbaar te maken wordt een brug aangelegd. Via een slingerend paadje van houtsnippers komen de kinderen bij de speeltoestellen. Sommige toestellen vormen een spannende oversteek over de gegraven watergangen. Met spintvrij geschuurde Robinia stammen heeft MTL o.a. een steltenparcours, een touwbrug, een loopplankenbrug en een tipi gebouwd. Alle werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd. De speeltoestellen zijn gekeurd door TÜV NORD Nederland.

Er wordt door derden hard gewerkt aan de verdere inrichting van het gebied. Medio voorjaar 2025 wordt het projectgebied geopend.

Meer informatie over spelen

Direct contact opnemen