Groenblauw schoolplein BLINK ’s-Gravenzande

Het schoolplein van basisschool BLINK in ’s-Gravenzande was tot voor kort een tegelvlakte met een enkel speeltoestel. Op het schoolplein was nauwelijks groen aanwezig en de kinderen hadden geen  uitdagingen. Het regenwater dat op het schoolplein en schooldak viel, totaal ca. 2.800 m2 werd direct afgevoerd via riolering. Wateroverlast was een regelmatig terugkerend probleem in de woonwijk rondom de school. Reden genoeg om het schoolplein opnieuw in te richten.

Bureau RIS uit Gouda heeft een ontwerp gemaakt, waarin spelen, beleving, educatie, biodiversiteit en waterberging zijn gecombineerd. Multi-Tuin en Landschap heeft de aanleg van de hele inrichting verzorgd.

Duurzaam Groenblauw Speelplein met Hemelwaterafvoer

Van de totale 1.600 m2 schoolplein is 630 m2 bestrating vervangen door beplanting, gemetselde zitmuren, halfverharding en speeltoestellen met valondergronden. De afvoer van het hemelwater (schooldak en plein) is afgekoppeld van het gemengd rioolstelsel. In de plantvakken wordt het water grotendeels opgenomen door de bodem. Het regenwater dat afgevoerd moet worden, wordt voor ca. 70% geloosd in een nieuwe wadi in het aangrenzende Zandeveltpark. De resterende 30% wordt geloosd in een aangrenzende watergang. Het gemengde rioolstelsel wordt hiermee ontlast en de bodem kan via de wadi kostbaar regenwater vertraagd opnemen.

Meer informatie over schoolpleinen

Direct contact opnemen