Aanleg schoolplein bij basisschool de Bijenkorf

Een avontuurlijk en klimaat adaptief schoolplein bij Basisschool de Bijenkorf in Gouda is door Multituin voorzien van nieuwe speelvoorzieningen.

In korte tijd heeft Multi-Tuin en Landschap (MTL) een schoolplein omgevormd tot een avontuurlijk en groenblauw schoolplein naar een ontwerp van Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur.
Vanwege de slecht draagkrachtige bodem in Gouda, is in het verleden bij de bouw van de school, het schoolplein onderheid en voorzien van twee grote gestorte betonplaten. Dat zorgde bij de aanleg voor technische uitdagingen.

Vanwege de betonplaten was het op een groot deel van het plein niet mogelijk om de grond in te gaan. Om toch plantenborders te kunnen maken, zijn er plantenbakken ontworpen. MTL heeft de plantenbakken gemetseld van gebruikte bestratingsmaterialen. Op de plantenbakken zijn mozaïek-tegeltjes aangebracht.

Onder in de borders hebben wij retentievoorzieningen aangebracht om vocht vast te houden. Hemelwaterafvoeren zijn afgekoppeld, waarbij het naar de borders wordt geleidt. In de borders is een speciaal samengestelde voedingsrijke en vochtvasthoudende grond aangebracht. De borders zijn aangekleed met een heel diverse beplanting en draagt zo in grote mate bij aan de biodiversiteit.
Er is voor alle leeftijdsgroepen voldoende speeluitdaging gecreëerd, met diverse Robinia-houten toestellen en een sportveld. Onder de speeltoestellen hebben wij valondergronden van EPDM Tigermulch met een natuurlijke kleurschakering aangebracht.