Verplanten helmgras in het Spanjaardsduin

Voor de groenontwikkeling van een natte duinvallei, moest het aanwezige helmgras wijken. De vrijkomende ca. 10.000 pollen helmgras zijn gesplitst en op de open duinvlakte van ca. 2 hectare geplant. De plantgaten zijn gemaakt met een minigraver met plantenboor, die 3 plantgaten in driehoeks-verband tegelijk boort, de plantafstand is instelbaar van 50-500cm.

Daarnaast heeft Multi-tuin en Landschap in het Spanjaardsduin duindoorn weggemaaid met bosmaaier en zaagblad. Het vrijkomende groenafval is opgeladen en afgevoerd.

Het Spanjaarsduin is een Natura 2000-gebied. Dit nieuwe natuurgebied is aangelegd als natuurcompensatie voor de tweede Maasvlakte. De ontwikkeling van de natuur in het gebied wordt goed in de gaten gehouden. Zo groeit er zeeraket, biestarwegras, zandzegge en helm in het gebied. De strandplevier is er een geziene vogel. Bijzonder is dat de zandhagedis, een bedreigde diersoort, ook al is gesignaleerd.

Opdrachtgever: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap