Herstel bruggen en steigers Rottemeren

Het project ‘Herstel bruggen en steigers’ rondom de Rottemeren is in uitvoering. Het Recreatieschap Rottemeren heeft dit bestek op basis van een onderhandse aanbesteding gegund aan Multi-Tuin en Landschap. De onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen bestaan uit reinigen, conserveren/schilderen, vervangen van houten onderdelen en het uitvoeren van staal- en betonreparatie. In totaal werken wij aan 39 verschillende bruggen en steigers.