Bij een groenblauw schoolplein ligt de focus niet alleen op educatie en biodiversiteit maar ook op klimaatadaptatie. Een groenblauw schoolplein is ontworpen om regenwater op een duurzame manier te beheren door systemen zoals waterdoorlatende bestrating, regenwateropvang via beplanting of infiltratiegebieden, regenzuiveringssystemen en zelfs regenwaterberging in vijvers of wadi’s (natuurlijke waterafvoerkanalen). Het biedt speel- en leerervaringen en draagt bij aan het verminderen van overstromingsrisico’s en het verbeteren van de milieukwaliteit.