Een groen schoolplein heeft positieve effecten op het welzijn van leerlingen. Uit onderzoek blijkt een toename in schoolplezier, vriendschappen en een afname in pestgedrag. Het contact met de natuur stimuleert namelijk respect en zorgzaamheid. Ook bevordert het gebruik voor educatieve activiteiten de betrokkenheid van leerkrachten en de concentratie van leerlingen. Bovendien vormen groene schoolpleinen een oplossing voor bewegingsgebrek en concentratieproblemen, wat ouders ertoe brengt vaker te kiezen voor scholen met dergelijke pleinen. En dat terwijl de buurt minder overlast ervaart.