De subsidieregeling voor groene schoolpleinen is bedoeld voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen, op voorwaarde dat deze pleinen buiten schooltijd openbaar toegankelijk zijn. De hoogte van de subsidie mag niet hoger zijn dan de kosten voor het ontwerp en de realisatie van het groene schoolplein, zonder een specifiek maximumbedrag. Er is geen uiterste aanvraagdatum voor de subsidieaanvraag; echter, het proces kan enkele weken tot maanden duren tussen aanvraag en toezegging.